Regulamin wypożyczalni

 1. Wypożyczane rowery są własnością Spółdzielni Socjalnej Józefowskie Centrum Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej
 2. Wypożyczalnia zlokalizowana jest przy ul. Słonecznej teren przy zalewie jest czynna w codziennie od godziny 12:00 – 20:00. Zwrot rowerów najpóźniej do godziny 20:00.
 3. Rowery są wyposażane w linke zabezpieczającą, oświetlenie, oświetlenie odblaskowe tylny bagażnik i dzwonek: na życzenie klienta dodatkowo w pompkę, zestaw kluczy i łatki oraz kask rowerowy, kamizelki odblaskowe.
 4. Wypożyczony rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony wypożyczalni.
 5. Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduję pobranie opłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni zawartym w umowie. O przedłużeniu terminu zwrotu należy poinformować pracownika wypożyczalni pod numerem telefonu: 502-479-755, 796-060-056.
 6. Wypożyczenie oraz zwrot roweru odbywa się w miejscu oznaczonym w umowie.
 7. Cennik stanowi integralną cześć niniejszego regulaminu.
 8. Rowery można rezerwować wcześnie on-line oraz telefonicznie.
 9. Aby wypożyczyć rower należy:
  • przedstawić dowód osobisty lub dwa inne dokumenty ze zdjęciem (prawo jazdy lub paszport)
  • być osobą pełnoletnią i trzeźwą
  • podpisać umowę wypożyczenia roweru oznaczającą akceptację zasad oraz regulamin wypożyczalni
  • wnieść opłatę za wypożyczenie roweru wg cennika. Czas zaokrąglamy do 0,5 h na korzyść klienta
 10. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 11. W sytuacji zwrócenia roweru/ów znacznie zabrudzonych, może zostać pobrana dodatkowa opłata związana z koniecznością ich czyszczenia.
 12. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za rower.
 13. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.
 14. Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, powstałych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczalni rowerowej.
 15. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabepieczyć przed kradzieżą linką zabezpieczającą.
 16. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody do momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. W przypadku uszkodzenia roweru jest zobowiązana pokryć koszt naprawy.
 17. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia + koszty wypożyczenia określone w cenniku oraz powinien niezwłocznie powiadomić Policję a zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w Wypożyczalni.
 18. Wypożyczający rower zobowiązuje się do:
  • Korzystanie z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem. Zabrania się użytkowania rowerów w ciężkim terenie, jazdy w błocie,w wodzie, po plaży, rowery należy zwrócić w należytej czystości.
  • Oddanie roweru oraz jego wyposażenia sprawnego technicznie w stanie nie pogorszonym w terminie zgodnym z deklarowanym czasem zwrotu.
  • Pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia.
 19. Wypożyczający ma prawo:
  • Korzystać z miłej, uprzejmej i fachowej obsługi personelu wypożyczalni.
  • Wybrać odpowiedni dla siebie rower względem własnych upodobań, możliwości wypożyczalni.
  • Skorzystać z wyposażenia dodatkowego bezpłatnego lub odpłatnego.
  • Skorzystać z zasad zaokrąglania opłat i czasu za wypożyczenie na jego korzyść.
  • Wnosić uwagi i opinię co do działania wypożyczalni.