Rowerem po Roztoczu Adamów nr 6 Do Zamościa

Jacnia – Adamów – Wólka Wieprzecka – Mokre – Zamość – Pniówek – Suchowola – Jacnia. Długość – 56 km, stopień trudności – średni, zalecany rower turystyczny.

Wyprawy do Zamościa – słynnego renesansowego miasta twierdzy wpisanego na listę UNESCO – chyba nie trzeba specjalnie rekomendować, choć na dojazd, zwiedzanie i powrót należy przeznaczyć cały dzień. Przejazd odbywa się głównie szosami, jedynie w rejonie Jacni, Kol. Bliżów oraz obok zalewu w Zamościu musimy się liczyć z drogami gruntowymi. Na trasie dojazdu mijamy m.in. rezerwat susła perełkowanego Hubale oraz lotnisko szybowcowe w Mokrem.

0,0 km – z parkingu nad zalewem w Jacni udajemy się do Adamowa wg opisu trasy nr 1, a więc drogą gruntową do szosy Adamów – Suchowola, początkowo wg znaków tras nordic walking – czerwonej i czarnej, następnie szosą przez całą długość Potoczka
i Adamowa. Minąwszy ostatnie zabudowania udajemy się gruntówką w prawo, na skraj lasu w Kolonii Bliżów (po deszczu może być błoto!).
9,7 km – napotykamy znaki zielone szlaku pieszego, którym można się udać do pomnika bitwy pod Wojdą (dodatkowo 2,4 km w obie strony, nieuwzględnione w kilometrażu wycieczki, zob. opis trasy nr 3). Skręcamy w prawo i zjeżdżamy wygodną drogą przez las do Szewni Dolnej.
12,3 km – w Szewni Dolnej udajemy się w lewo i szosą jedziemy do Wólki Wieprzeckiej, mijając po drodze pomnik z kamiennych głazów poświęcony uczestnikom Powstania Zamojskiego.
14,5 km – w Wólce Wieprzeckiej odnajdujemy znaki czerwone szlaku rowerowego (tzw. Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość). Kierujemy się za nimi w prawo, lecz nie szosą w kierunku Zamościa (jak podczas wycieczki nr 5), lecz lokalną drogą do wsi Wierzchowiny. Odtąd starajmy się nie opuszczać szlaku, ponieważ doprowadzi nas on aż w rejon lotniska w Mokrem. 
18,4 km – wieś Wychody, na rozwidleniu szos udajemy się na wprost.
22,2 km – rezerwat przyrody Hubale, chroniący łąkę ze stanowiskiem susła perełkowanego.
24,2 km – miejscowość Mokre. Po lewej rozciąga się teren lotniska. Na skrzyżowaniu szos skręcamy w prawo, w kierunku Skokówki, a więc inaczej niż szlak rowerowy.
25,7 km – Skokówka, na skrzyżowaniu udajemy się w lewo i przez ok. 1,5 km jedziemy ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 849. Wzdłuż niej po lewej stronie płynie rzeka Topornica. Kierujemy się teraz znakami zielonymi szlaku pieszego. Wjeżdżamy do Zamościa. Skręcamy w lewo, przejeżdżamy przez most na Topornicy. Szlak prowadzi nas przez osiedle Zamczysko (po prawej znajduje się grodzisko wczesnośredniowieczne), następnie prowadzi wałem po zachodniej stronie zalewu rekreacyjnego. Wyjeżdżamy w rejonie zamojskiej Rotundy. Gubimy szlak zielony, który kieruje się na stację kolejową Zamość, aby ostatecznie dotrzeć na zamojską Starówkę.  
29,8 km – droga powrotna odbywa się początkowo tą samą drogą, a więc zielonym szlakiem pieszym.
33,1 km – w Skokówce odszukujemy znak początkowy czerwonego szlaku rowerowego (przy ul. Targowej) i odtąd kierujemy się nim szosami przez Pniówek aż do Białowoli.
41,5 km – na skrzyżowaniu na skraju Białowoli opuszczamy szlak rowerowy, który dalej biegnie do kaplicy św. Romana w LipskuPolesiu, skręcamy za główną szosą w lewo i wspinamy się na wysoki niemal 100metrowej wysokości próg Roztocza. Nasz wysiłek rekompensują coraz rozleglejsze widoki, zwłaszcza z tyłu, gdzie przy dobrej widzialności można dostrzec Zamość.
44,7 km – Rachodoszcze, pomnik pomordowanych w 1942 r. Jedziemy na wprost.
45,5 km – teraz musimy uważać, aby nie przeoczyć mało widocznego zjazdu w lewo do Żyznowa, małej wioski, gdzie czynne jest prywatne Muzeum Wsi Zamojskiej. Można w nim obejrzeć ok. 3 tys. eksponatów, głównie dawnych urządzeń rolniczych i sprzętów domowych (tam i z powrotem 1,8 km).
48,4 km – skrzyżowanie z drogą do Feliksówki. Odtąd powracamy przez Suchowolę do Jacni wg opisu trasy nr 3. 
55,9 km – parking nad zalewem w Jacni, koniec trasy.

Mapa