Rowerem po Roztoczu Cieszanów nr 1 Szlak czerwony

Długość trasy – 20 km. Przebieg: Nowe Sioło – Gorajec – Chotylub – rezerwat Jedlina – Nowe Sioło. Stopień trudności: trasa łatwa, prowadząca prawie na całej długości utwardzonymi drogami. Na trasie napotkamy trzy cerkwie. Jedna
z nich – drewniana świątynia w Gorajcu – pochodzi z XVI w. i należy do najstarszych tego typu zabytków w Europie. Przy okazji warto też zwiedzić rezerwat leśny Jedlina, w którym wytyczono atrakcyjną ścieżkę dydaktyczną.

0,0 km – ze skrzyżowania dróg obok Zespołu Szkół w Nowym Siole kierujemy się utwardzoną drogą na północny wschód, lekko wznosząc się. Mijamy stadion i wydostajemy się na podmiejskie pola. Niebawem po prawej stronie zobaczymy wał ziemny – ślad po dawnej sowieckoniemieckiej linii granicznej z lat 1939–41.
1,5 km – zatrzymujemy się na punkcie widokowym (zadaszenie turystyczne), z którego podziwiamy panoramę miasta w otoczeniu rozległych pól. Na widnokręgu rysują się Lasy Oleszyckie, stanowiące wraz z Lasami Sieniawskimi rozległy kompleks, jeden z największych we wschodniej części Kotliny Sandomierskiej, a zarazem największy na Płaskowyżu Tarnogrodzkim. Przecinamy ukosem zarośnięty wał graniczny, by dalej poruszać się skrajem lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą główną. Jedziemy prosto, teraz już wygodną szosą przez las. Zjeżdżamy łagodnie w nieckowatą dolinkę, przecinamy strumień Buszcza i wspinamy się na garb, na którym stoją zabudowania byłego PGR Gorajec.
4,3 km – w prawo odchodzi szosa do Dąbrówki. Przy skrzyżowaniu dróg napotkamy kolejne miejsce do odpoczynku z zadaszeniem turystycznym. Jedziemy nadal szosą na północ. Przecinamy zagajnik, w którym napotkamy drogowskaz kierujący do XIX-wiecznego cmentarza, na którym zachowały się kamienne krzyże i nagrobki wykonane, tak jak w innych okolicznych cmentarzach, w bruśnieńskich warsztatach kamieniarskich. Przecinamy strumień Gnojnik, którym w latach 1939–41 biegła wspomniana już sowieckoniemiecka linia demarkacyjna.
5,3 km – skrzyżowanie dróg we wsi Gorajec. Wyprawa do Gorajca to przede wszystkim uczta dla miłośników architektury cerkiewnej. Centrum wsi zdobi drewniana trójkopułowa cerkiew z końca XVI wieku, pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, uważana za jedną z najstarszych i najcenniejszych drewnianych zabytków tego typu w Europie. Warto też podjechać około 1 km na północ od Gorajca, do murowanej kapliczki odpustowej „na wodzie”, stojącej na skraju podmokłych łąk nad Łówczanką. Znaki czerwone naszego szlaku rowerowego wiodą dalej na wschód, by po 800 m odbić w prawo. Przejeżdżamy przez most na Gnojniku, powracając tym samym na „sowiecką” stronę linii demarkacyjnej z lat II wojny światowej. Zagłębiamy się w las. Na rozwidleniu wybieramy drogę w prawo i wydostajemy się na pola wsi Dąbrówka. Na skrzyżowaniu dróg koło kapliczki kierujemy się w lewo.
8,7 km – na kolejnym skrzyżowaniu warto się na chwilę zatrzymać. Na ścianie pobliskiego budynku Świetlicy Wiejskiej wmurowana jest tablica poświęcona mieszkańcom wsi zesłanym w 1940 r. przez Sowietów na Syberię. Jedziemy szosą na południe, ponownie przekraczamy strumień Buszczę. Za mostem, po prawej stronie, w oddaleniu od szosy pośród zarośli kryje się mały betonowy bunkier. Jest to sowiecki schron bojowy z czasów II wojny światowej. Wybudowano go
w pierwszej fazie powstawania wielkiego pasma warownego, zwanego dziś Linią Mołotowa. Zjeżdżamy łagodnie przez pola do wsi Chotylub.
10,8 km – w Chotylubiu osiągamy skrzyżowanie z poprzeczną szosą Cieszanów – Nowe Brusno (biegnie nią Szlak Ikon). Warto w tym miejscu udać się 500 m w lewo, na wschód, do drewnianej cerkwi pw. Opieki NMP, wzniesionej w 1888 r. Powracamy na nasz szlak, kierujemy się obok szkoły
i nowego kościoła na zachód, w stronę Cieszanowa, by po ok. 1 km opuścić szosę, odbijając w lewo. Przejeżdżamy przez most na Brusience obok stawów rybnych (tu zadaszenie turystyczne) 
i zagłębiamy się w las. Wygodny dla rowerzystów, utwardzony trakt doprowadza nas do dużego skrzyżowania dróg.
13,6 km – w pobliżu skrzyżowania znajduje się duży parking, przy którym zaczyna się ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Jedlina (ok. 4 km). Ścieżka prowadzi przez rezerwat leśny, który chroni cenne zbiorowiska leśne z dorodnymi, pomnikowymi okazami jodeł. Nasz szlak rowerowy wiedzie dalej szeroką, leśną drogą asfaltową na zachód. Wydostajemy się z lasu, droga przecina podmokłe łąki. Wjeżdżamy na teren zabudowany, prosta droga wiedzie przez długą ulicówkę – Nowe Sioło. Obok szkoły mijamy zadaszenie turystyczne. W tym miejscu odchodzi droga w prawo, do cmentarza z nagrobkami bruśnieńskimi, usytuowanego na krawędzi doliny Brusienki. Nieco dalej, ok. 400 m na zachód od cmentarza zwraca uwagę okazała murowana cerkiew greckokatolicka pw. św. Proroka Eliasza (obecnie kościół katolicki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny).
18,5 km – jadąc w dalszym ciągu prostą drogą przez wieś, musimy uważać, aby nie przeoczyć skrzyżowania, na którym powinniśmy skręcić w prawo, na północ Przejeżdżamy między stawami nad Brusienką.
19,1 km – powracamy na szosę Cieszanów – Nowe Brusno, którą biegnie rowerowy Szlak Ikon (niebieski). Udajemy się w lewo. Po prawej stronie szosy stoją zabudowania byłego PGR (obecnie Nowe Sioło-Osiedle). Natomiast po lewej, wśród starodrzewu, stanowiącego pozostałość parku, kryją się ruiny dworu, otoczone XVII-wiecznymi fortyfikacjami ziemnymi typu bastionowego. Na skrzyżowaniu skręcamy za główną szosą w lewo.
20,0 km – pętlę trasy zamykamy w okolicy Zespołu Szkół w Nowym Siole.

Mapa
Galeria zdjęć gm. Cieszanów