Rowerem po Roztoczu Cieszanów nr 2 Szlak brązowy

Długość trasy: ok. 14 km. Szlak prowadzi przez południową części gminy. Wiedzie przez Dachnów, którego ozdobą jest drewniana cerkiew z początku XX wieku. Ze szlaku widać kilka schronów bojowych Linii Mołotowa. Stopień  trudności: trasa łatwa, prowadząca na całej długości drogami utwardzonymi.

0,0 km – objazd szlakiem zaczynamy
w pobliżu kąpieliska opodal Zespołu Szkół w Nowym Siole. Ruszamy początkowo na wschód, szosą w kierunku Nowego Brusna. Po lewej stronie szosy gęstwina starych drzew przypomina nam o istniejącym tu niegdyś parku otaczającym dwór Rojowskich
w Nowym Siole. Skręcamy w prawo, przez chwilę mignie nam fronton zrujnowanego dziś dworu.
0,9 km – na rozwidleniu dróg wybieramy drogę w prawo, przejeżdżamy między stawami nad Brusienką do zabudowań Nowego Sioła.
1,5 km – na skrzyżowaniu dróg w Nowym Siole skręcamy w prawo, by za ok. 300 m udać się w lewo (uwaga na znaki!). Utwardzona droga wyprowadza nas na rozległe pola. Jedziemy tzw. Skośną Drogą, wiodącą na południowy zachód, w stronę Dachnowa. Kępy zarośli pośród rozległych pustkowi pól znaczą położenie schronów bojowych Linii Mołotowa, zwanych potocznie bunkrami. Zostały wybudowane przez Sowietów, przy linii demarkacyjnej
z Niemcami, wytyczonej w 1939 roku. Schrony te są częścią wielkiego pasma warownego zwanego Linią Mołotowa, ciągnącego się od okolic Leska na płd. przez rejon Przemyśla, Rawy Ruskiej, Włodzimierza Wołyńskiego, Brześcia, Zambrowa, Osowca, Grodna, aż po terytorium Litewskiej SRR na północy. Umocnienia te miały z założenia bronić Kraj Rad przed inwazją Niemiecką, jednak w czerwcu 1941 r. nie powstrzymały natarcia wojsk Wehrmachtu. Największe skupiska tych schronów na Roztoczu napotkamy w rejonie Nowego Brusna, Lubyczy Królewskiej, Dziewięcierza, Mostów Małych i Korni,
a także w otoczeniu wzniesień: Gorajów i Wielkiego Działu.
3,8 km – zatrzymujemy się opodal jednego z betonowych bunkrów. Obserwowany obiekt należał do pozycji wysuniętej, zlokalizowanej tuż przy linii demarkacyjnej z Niemcami. Tego typu betonowe schrony powstawały w roku 1940, w pierwszej fazie budowy Linii Mołotowa. Dalsza droga wiedzie na południe, w kierunku rysujących się
w oddali zabudowań Dachnowa. Pośród nich skręcamy w prawo. 
6,3 km – obok nowego kościoła w Dachnowie osiągamy skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 865 i 866. Tu napotkamy pomnik z orłem na cokole, będący kopią monumentu z 1928 r., ufundowanego w 10. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Kierujemy się na zachód, początkowo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 865, następnie odbijamy lekko w prawo. Jadąc przez centrum wsi, po lewej stronie zobaczymy drewnianą cerkiew greckokatolicką. Została ona wzniesiona
w 1929 r. na miejscu wcześniejszej,  ochodzącej z roku 1735. Jest to świątynia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Po ostatniej wojnie była użytkowana jako kościół, obecnie, po wybudowaniu nowego kościoła niszczeje opuszczona. Obok niej stoi drewniana dzwonnica z 1928 r. Po około 800 m jazdy przez wieś skręcamy w prawo, na północ i wyjeżdżamy na pola.
10,7 km – na skraju lasu napotykamy skrzyżowanie z drogą w prawo. Jesteśmy w części Cieszanowa, zwanej Czereśnie. Jedziemy prosto. Ok. 100 m dalej, pod lasem, znajduje się pole biwakowe. Pokonujemy dwa zakręty
i docieramy do głównej szosy Cieszanów – Niemstów – Stary Dzików, którą wiedzie niebieski szlak rowerowy. Tu odbijamy lekko w prawo, pokonujemy most na Brusience i przez Wolę Nowosielską (ul. Skorupki) docieramy z rozwidlenia z ul. Warszawską.
12,9 km – po przeciwnej stronie ulicy rozciąga się cmentarz, na którym stoi pomnik ku czci 180 oficerów, podoficerów i żołnierzy 21 Dywizji Piechoty gen. Józefa Kustronia poległych 14–15  września 1939 r. w okolicy Cieszanowa w walce z hitlerowcami. Opodal znajduje się kirkut (0,8 ha), założony około 1870 roku, ale zniszczony podczas II wojny światowej. Jeszcze przez chwilę jedziemy główną ulicą Skorupki, aby dotrzeć do murowanej cerkwi greckokatolickiej pw. św. Jerzego. Jest to świątynia wybudowana w latach 1908 –1910 na rzucie krzyża greckiego (równoramiennego) z centralną kopułą. Na południe od cerkwi, na skraju os. Kustronia, stoi ukryta za blokiem mieszkalnym synagoga na planie kwadratu, zapewne z 1889 r. Podczas II wojny światowej została ona zdewastowana przez hitlerowców. Po wyzwoleniu służyła jako magazyn. Po remoncie w budynku mieści się Dom Dziennego Pobytu w Cieszanowie. Za cerkwią skręcamy
w lewo, w ul. Cerkiewną. Uliczka ta wprowadza nas na rynek, na którym urządzono przyjemny skwer. Na nim stoi pomnik z 1966 r. ku czci 10 więźniów rozstrzelanych tu w 1943 r. przez Niemców, a także symboliczny Krzyż Katyński. W południowo-wschodnim narożu rynku wznosi się murowany kościół pw. św. Wojciecha, pochodzący z ok. 1800 r., rozbudowany pod koniec XIX wieku o wieżę i nawy boczne. Po przeciwnej stronie ulicy Sobieskiego zobaczymy pamiątkowy głaz poświęcony doc. dr historii Łucji Charewiczowej (1897–1943), urodzonej w Cieszanowie, a zmarłej w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Listę zabytków miasta dopełnia pomnik króla Jana III Sobieskiego. Stoi on przy skrzyżowaniu ulic, opodal mostu na Brusience (100 m na południe od szlaku). Pomnik jest pamiątką bitwy z 1672 r., kiedy to hetman wielki koronny Jan Sobieski rozgromił pod Cieszanowem zagon tureckotatarski. Pomnik postawiono w roku 1883, czyli w dwusetną rocznicę odsieczy wiedeńskiej. Z rynku wyjeżdżamy ul. Mickiewicza (wyjazd w kierunku Nowego Brusna).
14,4 km – pętlę szlaku zamykamy obok Zespołu Szkół w Nowym Siole.

Mapa
Galeria zdjęć gm. Cieszanów