Rowerem po Roztoczu Horyniec Zdrój nr 1 Ścieżka Horyniec - Nowiny Horynieckie

Długość trasy – ok. 12 km. Trasa biegnie przeważnie dydaktyczną ścieżką przyrodniczo-kulturową (znaki czerwone), która prowadzi do kaplicy leśnej w Nowinach Horynieckich, choć na niektórych odcinkach odstępuje od niej, aby wieść wygodną asfaltową drogą. Stopień trudności – średni.

0,0 km – z parku zdrojowego w centrum Horyńca-Zdroju kierujemy się drogą asfaltową w stronę Werchraty. Na trasie naszego przejazdu warto zobaczyć pomnik Niepodległości z orłem na cokole, wykonany w bruśnieńskim ośrodku kamieniarskim, a także interesujący cmentarz z zabytkowymi kamiennymi nagrobkami oraz kaplicąmauzoleum rodziny Ponińskich.
2,0 km – dojeżdżamy do klasztoru o.o. Franciszkanów, który usytuowany jest po prawej stronie szosy. W tym miejscu udajemy się w lewo, przejeżdżamy przez drewniany most, opuszczamy teren zabudowany i drogą gruntową kierujemy się do krawędzi lasu. W lesie jedziemy dalej ok. 700 m, następnie skręcamy w lewo i poruszamy się drogą asfaltową przez kolejne 700 m. Na krzyżówce udajemy się w prawo i prostą asfaltową drogą docieramy do przystanku nr 5 ścieżki dydaktycznej (miejsce na ognisko). Teraz mamy do pokonania najtrudniejszy odcinek. Sprowadzamy rowery w dół stromego wzniesienia, by przepustem kolejowym przedostać się na polanę. Zobaczymy na niej drewnianą kaplicę odpustową pw. Matki Bożej – popularny cel pielgrzymek. W ołtarzu głównym znajduje się łaskami słynąca figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. We wnętrzu kaplicy bije źródlana woda, której przypisuje się własności uzdrawiające.
5,6 km – opuszczamy to urocze miejsce, wspinając się schodami w górę obok kaplicy i kierujemy się w stronę parkingu. Stąd udajemy się w lewo tłuczniową drogą, pokonujemy niewielkie wzniesienie i docieramy do asfaltowego traktu. Po prawej, na zalesionym wzgórzu Buczyna znajduje się cmentarz z I wojny światowej. Skręcamy
w lewo i zjeżdżamy przez Nowiny Horynieckie, mijając murowaną kapliczkę św. Jana Nepomucenia, a dalej krzyż i pomnik ofiar UPA z lat 1944–45.
7,6 km – na rozwidleniu skręcamy w lewo, by szosą powrócić do Horyńca-Zdroju. Za przejazdem kolejowym zobaczymy krzyż z głową jelenia, ustrzelonego wg tradycji przez króla Jana III Sobieskiego.
11,6 km – wycieczkę kończymy w horynieckim parku zdrojowym.

Mapa
Galeria zdjęć gm. Horyniec Zdrój