Rowerem po Roztoczu Horyniec Zdrój nr 5 W głąb Roztocza Wschodniego

Długość trasy – ok. 43 km. Przebieg trasy: Horyniec-Zdrój – Nowiny Horynieckie – Dziewięcierz – Werchrata – Monastyrz – Werchrata – Nowiny Horynieckie – Horyniec-Zdrój. Jest to najdłuższa i najtrudniejsza, a zarazem najbardziej fascynująca trasa wycieczkowa w gminie Horyniec-Zdrój. Wśród niezliczonych atrakcji trasy należy wymienić kaplicę leśną w Nowinach Horynieckich, zespół głazów zwany Świątynią Słońca, rezerwat jałowców Sołokija, cerkwisko w Dziewięcierzu Moczarach, cerkwie w Prusiu i Werchracie, ruiny klasztoru Bazylianów na Monastyrzu, czy Długi Goraj – najwyższe wzniesienie Roztocza Polskiego.

Oznakowanie – zasadniczo bez znaków, na niektórych odcinkach wskazówką mogą być znaki zielone szlaku pieszego im. św. Brata Alberta. Trasę można znacząco skrócić, zjeżdżając z Dziewięcierza drogą wojewódzką nr 867 prosto do Horyńca-Zdroju. Można też skorzystać z krótszych wariantów trasy przez Niemicę (24,6 km) lub przez Werchratę, ale z pominięciem wjazdu na Monastyrz (30,5 km). Uwaga: ze względu na bliskość granicy państwowej niezbędne są dokumenty tożsamości.

0,0 km – z parku zdrojowego w HoryńcuZdroju udajemy się do kaplicy leśnej w Nowinach Horynieckich, powielając trasę wycieczki nr 1. 
5,6 km – od kaplicy wspinamy się schodami na parking, skąd tłuczniową drogą wjeżdżamy na wzniesienie. Po prawej, na zalesionym wzgórzu Buczyna znajduje się cmentarz z I wojny światowej.
6,3 km – na skraju lasu w Nowinach Horynieckich skręcamy w prawo. Początkowo tłuczniową, następnie asfaltową drogą leśną wjeżdżamy na spore wzniesienie wys. 360 m n.p.m.
7,5 km – docieramy na leśny parking. Tu można zanurzyć się w gęstwinę lasu, który kryje tajemniczy kamienny krąg zwany Świątynią Słońca (w orientacji pomocne są znaki zielone szlaku pieszego). Wg legendy, jest to miejsce pogańskiego kultu Słońca. Powracamy na asfalt, wydostajemy się na skraj lasu i skręcamy w prawo. Zjeżdżamy łagodnie do rozwidlenia, na którym ponownie udajemy się w prawo.
9,1 km – po prawej stronie rozciąga się rezerwat Sołokija, chroniący skupisko jałowców o imponujących rozmiarach i osobliwych kształtach. W tym miejscu można odbić w lewo, w kierunku krawędzi lasu i udać drogą przez bezludne tereny dostać się na górę Brusno, by stamtąd powrócić przez Nowiny Horynieckie do Horyńca-Zdroju (jest to krótszy wariant trasy, długości 24,6 km). Zjeżdżamy asfaltem, mijając przysiółek Dziewięcierza – Słotwinę.
10,6 km – docieramy do drogi wojewódzkiej nr 867 i skręcamy w lewo.
12,5 km – na następnej krzyżówce warto opuścić na chwilę drogę wojewódzką
i udać się w prawo do zespołu cmentarzy w DziewięcierzuMoczarach i towarzyszącego im cerkwiska. Powracamy na drogę wojewódzką nr 867, która na tym odcinku jest mało obciążona ruchem. Jedziemy nią do Werchraty.
16,1 km – w Werchracie skręcamy w lewo. Tu oprócz okazałej cerkwi pw. św. Jerzego (dziś kościoła) zobaczymy też cmentarz z I wojny światowej. Jedziemy szosą w kierunku Narola, za znakami zielonego szlaku pieszego.
17,6 km – przy krawędzi lasu skręcamy za znakami zielonymi szlaku pieszego w prawo. Tuż za skrzyżowaniem szlak pieszy odbija w lewo, najkrótszą, lecz piaszczystą drogą na Monastyrz (prawie 3 km). My jedziemy prosto i wygodną asfaltową drogą zagłębiamy się w las. Rowerzystom zapewne będzie łatwiej skorzystać z drogi okrężnej – 2,7 km dłuższej, ale asfaltowej.
22,0 km – rozwidlenie asfaltowych dróg leśnych. Skręcając w prawo, można niebieskim szlakiem pieszym (600 m) dostać się na Długi Goraj (391,5 m n.p.m.) – kulminację Roztocza Polskiego. Aby dojechać na Monastyrz musimy skręcić dwukrotnie w lewo i kierować się znakami zielonego szlaku pieszego im. św. Brata Alberta.
23,1 km – Monastyrz. Oprócz resztek murów i piwnic klasztornych zobaczymy tu cmentarz z I wojny światowej oraz pomnik Ukraińców, którzy zginęli w walkach w 1945 r. W pobliżu oznakowano miejsce po pustelni św. Brata Alberta. Powrót do Werchraty może odbywać się tą samą, asfaltową drogą lub zielonym szlakiem pieszym, biorąc pod uwagę, że na długim jego odcinku trzeba rower prowadzić.
29,2 km – docieramy do szosy Narol – Werchrata i skręcamy w lewo.
29,2 km – zanim wjedziemy do centrum Werchraty, skręcamy w prawo, wąską asfaltową drogą przekraczamy rzeczkę Ratę, by ponownie udać się w prawo. Przez dłuższy czas cieszymy się utwardzoną leśną drogą, choć nie brakuje na niej kilku znaczących podjazdów. Po drodze, w wyrobisku dawnych kamieniołomów zobaczymy szczelinę skalną, którą przy odrobinie wyobraźni można nazwać jaskinią.
34,7 km – Mielnica Góra. Na krzyżówce jedziemy na wprost. Odtąd poruszamy się wg opisu trasy nr 3, a od Nowin Horynieckich nr 1.
42,7 km – horyniecki park zdrojowy.

 

Mapa
Galeria zdjęć gm. Horyniec Zdrój