Rowerem po Roztoczu Lubycza Królewska nr 4 Szlak Gorajski

Długość trasy – 10,3 km. Przebieg: trasa w kształcie pętli: Huta Lubycka – Monastyrz – Mrzygłody – wzgórze Długi Goraj – Huta Lubycka. Stopień trudności: jest to trasa krótka, ale dość trudna, zwłaszcza po deszczach, gdyż prowadzi przeważnie drogami gruntowymi przez tereny górzyste.

Oznakowanie: początkowy  odcinek ok. 2 km wiedzie niebieskim szlakiem pieszym Centralnym, na Monastyrz prowadzi szlak zielony im. św. Brata Alberta. Powrót z Gorajów odbywa się czerwonym szlakiem pieszym Wolnościowym. Trasa wprowadza m.in. na Długi Goraj (391,5 m n.p.m.), Najwyższe wzniesienie Roztocza po stronie polskiej. Trasa jest też bardzo interesująca pod względem historycznym, wiedzie przez Monastyrz – miejsce po klasztorze Bazylianów ze słynnym obrazem MB Werchrackiej, który był niegdyś celem pielgrzymek grekokatolików.

0,0 km – Huta Lubycka, jedziemy drogą asfaltową przez wieś, mijając źródło. Na rozwidleniu obok starego krzyża
z 1830 r. odbijamy w prawo, za znakami niebieskimi szlaku pieszego Centralnego. Poruszamy się dawnym traktem pątniczym na Monastyrz.
2,2 km – na krzyżówce jedziemy prosto, zmienia się jednak oznakowanie. Kierujemy się odtąd znakami zielonymi szlaku pieszego im. św. Brata Alberta.
3,2 km – Monastyrz. Na wierzchołku wzgórza odnajdziemy pozostałości monasteru bazylianów, miejsce po cerkwi klasztornej, cmentarz z I wojny światowej oraz pomnik Ukraińców, którzy zginęli w walkach w 1945 roku.
W pobliżu oznakowano miejsce po pustelni św. Brata Alberta.  Wracamy ok. 1 km do skrzyżowania z asfaltową drogą leśną, a zarazem rozwidlenia szlaków pieszych – zielonego i niebieskiego. Skręcamy dwukrotnie w prawo
i zjeżdżamy łagodnie asfaltową drogą
 w dolinę.
6,9 km – na skrzyżowaniu za szlabanem udajemy się w lewo, pod górę, do zabudowań wsi Mrzygłody.
7,6 km – w Mrzygłodach skręcamy
w lewo i gruntową drogą wspinamy się do krawędzi lasu. Tu napotykamy znaki czerwone szlaku pieszego Wolnościowego. Poruszamy się za nimi w lewo
i docieramy do siodła między Gorajami (360 m n.p.m.). Stąd trawersujemy pagór Długiego Goraja (391,5 m n.p.m.), korzystając ze znaków niebieskich.
10,4 km – Długi Goraj, schodzimy
z wierzchołka do asfaltowej drogi leśnej, skręcamy w prawo, by na krzyżówce udać się w lewo. Odtąd do końca trasy poruszamy się czerwonym szlakiem pieszym Wolnościowym.
12,9 km – Huta Lubycka, koniec trasy przy szosie w centrum miejscowości.

Mapa
Galeria zdjęć gm. Lubycza Królewska