Rowerem po Roztoczu Lubycza Królewska nr 5 Szlak Cerkiewny

Długość trasy – ok. 44 km. Przebieg: trasa ma kształt pętli Lubycza Królewska – Teniatyska – Mosty Małe – Hrebenne – Kornie – Wierzbica – Nowy Machnów – Stary Machnów – ŻurawceOsada – Żurawce – Ruda Żurawiecka – Lubycza Królewska. Stopień trudności: trasa przebiega w większości przez tereny płaskie. Największe podjazdy występują na odcinku Stary Machnów – ŻurawceOsada – Żurawce, ale ich trudy są z naddatkiem rekompensowane przez wspaniałe i rozległe widoki.

Oznakowanie: do Hrebennego znaki czerwone szlaku pieszego Wolnościowego, dalej bez znaków. Wycieczka pozwala zwiedzić niemal wszystkie dawne cerkwie zachowane w gminie Lubycza Królewska, stanowiące dziś niewątpliwą ozdobę regionu (poza szlakiem znajduje się tylko świątynia w Siedliskach oraz ruiny w Kniaziach). Uwaga: ze względu na bliskość granicy państwowej niezbędny jest dowód tożsamości.

0,0 km – z centrum Lubyczy Królewskiej jedziemy ulicami Kolejową i Leśną, kierując się znakami czerwonymi szlaku pieszego Wolnościowego. Za przejazdem kolejowym zagłębiamy się w las.
3,7 km – w lesie po lewej kryje się stary cmentarz wsi Teniatyska. Na pagórku znajdziemy miejsce po cerkwi pw. św. Dymitra oraz nową drewnianą kaplicę.
5,4 km – Mosty Małe, przy skrzyżowaniu miejsce po cerkwi (zachowała się drewniana dzwonnica). Wzgórze po lewej stanowi silnie ufortyfikowany punkt oporu Linii Mołotowa z licznymi schronami bojowymi.
7,2 km – przecinamy tory kolejowe obok stacji Hrebenne.
9,5 km – warto wspiąć się na wzgórze cerkiewne w Hrebennem, by zwiedzić XVII-wieczną drewnianą świątynię pw. św. Mikołaja. Z Hrebennego jedziemy drogą gruntową na północ, wzdłuż toru kolejowego. Od Hrebennego
Osady poruszamy się szosą.
13,7 km – Kornie, na skraju wsi stoi cerkiew pw. św. Paraskewy z 1910 r. oraz XVIII-wieczna drewniana dzwonnica. Powracamy szosą 0,5 km do skrzyżowania obok kamiennego krzyża i źródliska. Niegdyś stał tu młyn wodny. Skręcamy w lewo i kierując się na południowy wschód przejeżdżamy przez rzekę Sołokiję. Po pokonaniu ok. 400 m docieramy do drogi poprzecznej, którą skręcamy w lewo. Droga ta biegnie nasypem dawnej kolei, wybudowanej w 1949 roku. Połączyła ona stację Hrebenne z istniejącą wcześniej linią kolejową przez Uhnów, Bełz i Krystynopol do stacji SokalZabuże, z pominięciem Rawy Ruskiej, która znalazła się w granicach ZSRR. Dwa lata później, po kolejnych zmianach granic państwowych, gdy Uhnów, Bełz i Krystynopol znalazły się po stronie radzieckiej, linia ta przestała być potrzebna i uległa rozbiórce. Jedziemy ponad 5 km niemal prostym nasypem kolejowym, zbliżając się momentami do granicy państwowej.
22,7 km – Wierzbica, przed II wojną światową była to ludna wieś, siedziba gminy, zamieszkana przez przeważnie przez Ukraińców. Po wojnie została niemal w 100% wysiedlona, a zabudowania zniszczono. Na jej miejscu powstało osiedle dla pracowników PGR. Zachował się pałac z początku XX w., natomiast cerkiew pw. św. Michała Archanioła zawaliła się w 1992 r. – jej makietę można obejrzeć obok miejscowej kaplicy rzymskokatolickiej. Jedziemy widokową szosą do Nowego Machnowa.
24,8 km – w prawo odchodzi droga do miejsca zwanego Czernewo. Stojąca tu kapliczka wśród pól słynie z kultu św. Michała Archanioła, znanego od 1436 roku.
26,0 km – Nowy Machnów, miejscowość odbudowana po II wojnie światowej przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym (PGR) wg koncepcji wsi socjalistycznej. Dla mieszkańców – robotników rolnych – powstało osiedle jednakowych domków jednorodzinnych
z ogródkami. Wzniesiono też podstawowe obiekty usługowe: szkołę, ośrodek zdrowia, pocztę, boisko sportowe – funkcjonujące zresztą do dziś. W centrum miejscowości dojeżdżamy do głównej drogi i skręcamy w lewo. Prosta jak strzała szosa przecina ogromne połacie pól – użytkowanych dawniej przez PGRy. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, następnie w prawo
i docieramy do Starego Machnowa, kolejnej miejscowości odbudowanej na gruntach dawnej wsi jako osiedle dla pracowników PGR.
30,0 km – zatrzymujemy się obok dawnej cerkwi z ok. 1900 r., pw. Narodzenia NMP – jednej z niewielu pamiątek przedwojennej wsi. Spod cerkwi jedziemy drogą na północ, mijając stary cmentarz greckokatolicki. Powracamy na główną szosę (przystanek autobusowy), skręcamy w lewo, by po chwili udać się w prawo, w kierunku miejscowości ŻurawceOsada.
32,5 km – ŻurawceOsada to kolejne osiedle wybudowane od podstaw dla pracowników PGR. Pośród zabudowań kierujemy się w lewo, na zachód i drogą gruntową przez rozległe pola wspinamy się na Garb Przeorska. Z wolna za naszymi plecami odsłaniają się coraz rozleglejsze widoki. Osiągamy siodło (283 m n.p.m.), z którego rozpościera się widok także przed nami, na Padół Sołokiji i pasmo Roztocza. W panoramie połogich wzniesień wyróżniają się kopulaste Goraje – cel naszych wycieczek trasami nr 1–4.
37,9 km  w Żurawcach skręcamy w lewo i szosą docieramy do okazałej cerkwi z 1912 r., pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W sąsiedztwie znajduje się interesujący cmentarz z nagrobkami bruśnieńskimi oraz kwaterą Ukraińców – ofiar II wojny światowej i walk w latach 40. XX w. Jedziemy nadal szosą, która z czasem zagłębia się w las.
40,7 km – Ruda Żurawiecka, na głównym skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Przejeżdżamy przez most na Sołokiji. Po prawej drewniany krzyż postawiony w 2010 r. w miejscu zniszczonego krzyża „pańszczyźnianego”, tzn. postawionego na pamiątkę zniesienia pańszczyzny w 1848 r. Powrót do Lubyczy Królewskiej odbywa się szosą asfaltową. 
43,7 km – Lubycza Królewska.

Mapa
Galeria zdjęć gm. Lubycza Królewska