Rowerem po Roztoczu Tomaszów Lub. nr 4 Na Wapielnię

Długość trasy 45,1 km, w tym 22,0 km dróg asfaltowych, 13,6 km gruntowych, 5,4 km szutrowych i 4,1 km z płyt betonowych lub kostki brukowej. Przebieg: Tomaszów Lub. – Ulów – Wapielnia – Łuszczacz – Zielone – Szarowola – Wieprzów Tarnawacki – Wieprzowe Jezioro – Majdanek – Tomaszów Lub. Występują spore odcinki szutrowe, w tym z Łuszczacza do leśniczówki Zielone z dość długim i stromym zjazdem.

0,0 km – startujemy spod Urzędu Gminy w Tomaszowie Lub. (ul. 29 listopada 9). Jedziemy ulicami Królewską (mijając drewniany kościół), Kopernika i Lwowską (przed nami kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, wybudowany wg planów inż. Siennickiego z Lublina w latach 1934–1951). Ulicą Lwowską kierujemy się do Parku Miejskiego (1,0 km), który objeżdżamy alejkami. Dalej jedziemy ul. Żwirki i Wigury, Kościuszki, Lipową do ronda (3,1 km), na którym wybieramy kierunek do Biłgoraja. Jedziemy ponad 5 km drogą wojewódzką nr 853.
8,4 km – skręcamy w prawo w drogę z płyt betonowych. Jedziemy w lewo (8,9 km) nadal po betonowych płytach. Na rozwidleniu (10,3 km) udajemy się w lewo (droga gruntowa) i napotykamy pomnik pomordowanych oficerów 13 kompanii z I bitwy pod Tomaszowem Lub. (17 IX  20 IX 1939 r.).
12,0 km – w Ulowie jedziemy dalej na wprost drogą gruntową w kierunku Wapielni, trzymając się niebieskiego szlaku (uwaga na znaki skrętu!). Szlak skręca ostro w prawo (14,6 km) na szczyt Wapielni (warto tam podejść i zobaczyć wapienne bloki). Można też udać się na południowy skraju lasu, gdzie znajduje się zadaszenie turystyczne.
14,7 km – opuszczając las skręcamy w prawo do polnej drogi, a po 200 m w lewo i jedziemy gruntówką prosto do Łuszczacza. Wyjeżdżamy na szosę (16,6 km) i kierujemy się w prawo do końca miejscowości.
17,5 km – jedziemy prosto, drogą szutrową zagłębiamy się w las. Trzymając się prawej strony (18,8 km), jedziemy za szlaban. Przed nami długi i stromy zjazd drogą szutrową.
22,1 km – przy leśniczówce Zielone wyjeżdżamy na szosę i skręcamy w prawo w kierunku Tomaszowa Lub.
25,4 km – na łuku szosy zjeżdżamy na drogę gruntową w lewo, by po chwili wybrać drogę gruntową w prawo. Docieramy do Szarowoli, gdzie wjeżdżamy na asfalt.
28,2 km – w Szarowoli jedziemy prosto. Na kolejnym skrzyżowaniu (29,0 km) odbijamy z drogi głównej lekko w lewo. Na następnej krzyżówce nadal poruszamy się prosto (30,1 km), wjeżdżając w drogę gruntową. Potem po płytach betonowych docieramy do krajówki nr 17, na której skręcamy w lewo, by przed przystankiem udać się w drogę betonową w prawo.
34,7 km – Dąbrowa Tarnawacka, jedziemy prosto, po 400 m skręcamy w prawo, by po ponad 200 m udać się w lewo. Przejeżdżamy przez podmokłą dolinę Wieprza. Skręcamy w prawo (36,0 km) i jedziemy prosto pod górę. Udajemy się w lewo (37,4 km) w drogę asfaltową i podążamy przez miejscowość Wieprzowe Jezioro.
38,7 km – skręcamy w lewo w drogę gruntową, a po 100 m w prawo. Na drodze woj. nr 850 (39,1 km) udajemy się w prawo, by zjechać w lewo w drogę szutrową (39,7 km). Przecinamy skrzyżowanie i wjeżdżamy na asfalt. Skręcamy w prawo (41,2 km) za krzyżem w drogę szutrową, po ok. 700 m trzymamy się prawej strony. Po kolejnych 200 m droga gruntowa przechodzi w płyty betonowe. Skręcamy w lewo (43,2 km) w ul. Łaszczowiecką i jedziemy do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na którym skręcamy w lewo. Wjeżdżamy w ul. Stawisko (44,6 km), która po łuku przechodzi w ul. Świętojurską.
45,1 km – powracamy do Urzędu Gminy w Tomaszowie Lub.

Mapa
Galeria zdjęć gm. Tomaszów Lubelski