Rowerem po Roztoczu Tomaszów Lub. nr 8 W stronę Grzędy Sokalskiej

Długość trasy 57,9 km, w tym 31,2 km drogi asfaltowe, 14,9 km gruntowe, 5,6 km szutrowe, 6,2 km z płyt betonowych. Przebieg: Tomaszów Lub. – Rogóźno – Szarowola – Dąbrowa Tarnawacka – Tarnawatka – Wieprzów Tarnawacki – Przecinka – Gródek – Nowa Wieś – Klekacz – Majdan Górny – Majdanek – Tomaszów Lub. Uwaga: przed miejscowością Gródekdość stromy zjazd.

0,0 km – na ronda na Rynku kierujemy się w ul. Kościelną, a przy kościele w prawo w ul. Królewską. Jedziemy dalej ulicami Łokietka
i Króla Zygmunta, by powrócić na ul. Królewską. Skręcamy w ul. Klasztorną (1,1 km),
a następnie przekraczając główną ulicę (najbezpieczniej przejściem dla pieszych) docieramy do Parku Miejskiego. Objeżdżamy park i wydostajemy się na ul. Żwirki i Wigury (przy budynku poczty). Jedziemy dalej al. Sportową do Ośrodka Sportu i Rekreacji, a następnie objeżdżamy stadion z lewej strony torem rolkowym i kierujemy się w do ul. Asnyka. Stąd ulicami Kościuszki i Lipową udajemy się do ronda (3,9 km), z którego zjeżdżamy w kierunku Krasnobrodu. Jedziemy szosą prosto przez Rogóźno.
7,3 km – mijamy punkt postojowy z tablicą informującą o bitwach we wrześniu 1939 r. pod Tomaszowem Lub.
8,3 km – skręcamy w prawo do Szarowoli.
9,7 km – kierujemy się w prawo w drogę asfaltową. Na skrzyżowaniu jedziemy na wprost
i drogą gruntową, następnie z płyt betonowych docieramy do drogi krajowej nr 17 (13,6 km), na której skręcamy w lewo.
16,0 km – TarnawatkaTartak, skręcamy w ul. Topolową (pierwsza asfaltowa ulica w prawo), którą docieramy do szosy (16,8 km)
i kierujemy się w prawo. Jedziemy przez dłuższy czas szosą.
19,5 km – skręcamy w lewo wg znaków pierwszeństwa (obok boiska). Napotykamy źródła rzeki Wieprz (20,1 km), przy których stoi pomnik wieprza oraz tablica informacyjna z historią miejscowości.
21,6 km – przecinamy skrzyżowanie z drogą woj. nr 850, dalej wjeżdżamy na drogę gruntową, którą poruszamy się ok. 2 km.
23,6 km – pojawia się asfalt, jedziemy prosto przez miejscowość Przecinka. Na 25,9 km nadal prosto, opuszczając drogę asfaltową .
27,5 km – przecinamy szosę Podhorce – Pawłówka (opodal cmentarz z I wojny świat.), jedziemy prosto drogą gruntową. Skręcamy w lewo, ku ambonie myśliwskiej. Trafiamy na drogę z płyt betonowych (30,5 km) i nią udajemy się w lewo.
31,8 km – docieramy do Kolonii Parama, gdzie podążamy w prawo. W lesie skręcamy w lewo, zjeżdżamy w dół, natrafiamy na drogę z płyt betonowych (33,2 km) i kierujemy się nią w prawo. Skręcamy w drogę z płyt betonowych w prawo (34,2 km). Uwaga: najpierw podjazd, dalej dość stromy zjazd!
36,5 km – dojeżdżamy do szosy i skręcamy w lewo, by po 500 m udać się drogą asfaltową w prawo.
38,6 km – Gródek, skręcamy ostro w prawo (obok krzyża). Przy cmentarzu w Gródku (39,5 km) droga zmienia się z asfaltowej w szutrową, a potem w gruntową. Na cmentarzu można zobaczyć stare nagrobki, warto tam wstąpić! Na skrzyżowaniu dróg jedziemy prosto. 
44,3 km – Nowa Wieś, skręcamy w lewo i po przejechaniu 900 m szosą udajemy się w prawo, do miejscowości Klekacz. Wjeżdżamy na drogę szutrową. Jedziemy po łuku i dalej prosto (od 46,6 km droga gruntowa). Skręcamy w prawo (48,0 km).
50,7 km – Majdan Górny, skręcamy w prawo w drogę asfaltową. Po lewej znajduje się kościół, a po prawej minipark z siłownią. Jedziemy szosą ok. 1,5 km. Przed kapliczką św. Jacka (52,2 km) skręcamy w prawo, a po przejechaniu asfaltem 300 m znów w prawo pod górę po betonowych płytach. Udajemy się w lewo (53,0 km) w drogę szutrową, a kilometr dalej znowu w lewo w drogę gruntową. Skręcamy w prawo, po 100 m pojawiają się płyty betonowe, a dalej szuter. Skręcamy w lewo w ul. Łaszczowiecką (56,0 km). Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną (56,8 km) skręcamy w lewo w ul. Zamojską (drogę krajową nr 17). 
57,9 km – powracamy na Rynek w Tomaszowie Lub.

Mapa
Galeria zdjęć gm. Tomaszów Lubelski