Rowerem po Roztoczu Tomaszów Lub. nr 9 Na Szumy

Długość trasy – 42,9 km, w tym 24,6 km drogi asfaltowe, 16,3 km gruntowe, 0,7 km szutrowe, 0,3 km z kostki brukowej. Przebieg: Tomaszów Lub. – Pasieki – Łosiniec – Wólka Łosiniecka – Rybnica – rezerwat Nad Tanwią – wodospad na rzece Jeleń – Susiec – Wólka Łosiniecka – Łosiniec – Pasieki – Tomaszów Lub. Na trasie powrotnej występują odcinki piaszczyste oraz strome podjazdy (zwłaszcza podjazd z Łosińca do krzyża).

0,0 km – z Rynku w Tomaszowie Lub. jedziemy w kierunku Hrebennego, by po 140 metrach skręcić w prawo w ul. Traugutta. Jedziemy dalej ulicami Piekarską, Jana Pawła II, by  skręcić w prawo (1,0 km) w ul. Żwirki i Wigury. Jedziemy do większego skrzyżowania, na którym skręcamy w lewo (droga asfaltowa).
1,9 km – wyjeżdżamy na szosę do Suśca. Jedziemy wygodnym pasem drogowym wydzielonym dla rowerów.
15,8 km – na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w kierunku Cieszanowa i jedziemy nadal pasem dla rowerów. Mijamy parking oraz budki strażnicze, które przypominają o tym, że Tanwią biegła granica pomiędzy zaborami austriackim i rosyjskim. 
19,1 km – skręcamy w prawo i docieramy na parking przy „Gargamelu” (20,0 km). Schodzimy schodkami nad rzekę Tanew (w tym miejscu są jedne z najbardziej efektownych wodospadów). Jedziemy w kierunku mostku widocznego po lewej, przekraczamy nim rzekę i kierujemy się w prawo, a za tablicą informacyjną w lewo. Obok miejsca na ognisko (20,5 km) skręcamy w lewo, za znakami  żółtego szlaku pieszego. Docieramy w okolice wodospadu na rzece Jeleń (21,3 km). Skręcamy w prawo (na wsch.) i jedziemy prosto przez ok. 1 km. Przed widocznymi w oddali zabudowaniami (22,8 km) skręcamy w lewo w drogę gruntową, oznaczoną jako zielona ścieżka. Doprowadza nas ona do drogi asfaltowej przy Urzędzie Gminy. W pobliżu stoją drewniane figury Kargula i Pawlaka, przy których turyści chętnie robią sobie pamiątkowe zdjęcia.
24,1 km – skręcamy w prawo w ul. Kolejową. Powrót do Tomaszowa Lub. odbywa się za znakami niebieskiego szlaku rowerowego (opis – zob. Susiec, trasa nr 7).
30,3 km – wyjeżdżamy na szosę w Łosińcu i skręcamy w prawo. Niebawem mijamy cmentarz wojenny z 1939 r., a po kolejnych 500 m drewniany kościół (dawną cerkiew)
w Łosińcu. Skręcamy w drogę gruntową w lewo (31,1 km), w stronę dobrze widocznego krzyża (dość stromy i długi podjazd) i jedziemy do miejscowości Pasieki (34,2 km).
35,6 km – skręcamy w lewo, za znakami niebieskiego szlaku rowerowego w drogę gruntową. Jest ona dość wąska, miejscami wyboista. Jedziemy tym szlakiem do „Siwej Doliny”. Mijamy Karczmę z lewej strony (40,1 km) i wjeżdżamy pod górę na teren Ośrodka Sportu i Rekreacji (40,3 km), gdzie znajduje się tor rolkowy. Wyjeżdżamy z toru (40,5 km) w kierunku ul. Brygady (skręcamy w lewo, a następnie przed Hydrofornią w prawo. Wjeżdżamy na asfaltową ul. Maziarnia (40,8 km). Skręcamy w prawo (41,0 km), w ul. Siwa Dolina, dalej w lewo (41,4 km), w ulicę Lipową. Jedziemy do ronda (41,8 km), na którym zjeżdżamy 1 zjazdem w prawo na ul. Piłsudskiego.
42,9 km – powracamy na rynek w Tomaszowie Lub.

Mapa
Galeria zdjęć gm. Tomaszów Lubelski